eTIqueTAL é un proxecto que pretende aplicar as tendencias da Web Semántica aos servizos online de contacto persoal. Por medio dun auto-etiquetado os usuarios descríbense a si mesmos e poden encontrar persoas afíns que compartan algunhas etiquetas con eles, e polo tanto, compartan potencialmente gustos, afeccións, intereses, etc.

Os nosos usuarios favoritos